SOI CẦU MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI → GIÁ: 500.000 VNĐ

 Cầu hôm nay Chuẩn – SỐ CHUẨN – CẦU ĐẸP – TỰ TIN CHIẾN THẮNG

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.

 Có thể nạp cộng dồn THẺ CÀO

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC SUPPER VIP
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 ĂN   Đầu 4– Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
17/11/2019 Đầu 0– Đuôi 0 ĂN   Đầu 0– Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
15/11/2019 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
14/11/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
13/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8 ĂN   Đầu 1– Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 4– Đuôi 4 ĂN   Đầu 4– Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
10/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8 ĂN   Đầu 1
09/11/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
08/11/2019 Đầu 9– Đuôi 2 ĂN   Đầu 9– Đuôi 2
07/11/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi 1 ĂN   Đầu 8– Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9– Đuôi 2 ĂN  Đầu 9
04/11/2019 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
03/11/2019 Đầu 1– Đuôi 1 ĂN  Đầu 1– Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 2- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 5- Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
30/10/2019 Đầu 9– Đuôi 6 ĂN  Đầu 9
29/10/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
28/10/2019 Đầu 3– Đuôi 9 ĂN  Đầu 3– Đuôi 9
27/10/2019 Đầu 1– Đuôi 6 ĂN  Đầu 1– Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 9- Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
25/10/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
24/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
23/10/2019 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
22/10/2019 Đầu 3– Đuôi 7 ĂN  Đầu 3– Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 6- Đuôi 5  Miss
20/10/2019 Đầu 5- Đuôi 2  Miss
19/10/2019 Đầu 6- Đuôi 1  Miss
18/10/2019 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
16/10/2019 Đầu 4– Đuôi 1 ĂN  Đầu 4– Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 3– Đuôi 0 ĂN  Đầu 3– Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
13/10/2019 Đầu 4– Đuôi 8 ĂN  Đầu 4– Đuôi 8
12/10/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
11/10/2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi 5 ĂN  Đầu 4
09/10/2019 Đầu 8– Đuôi 4 ĂN  Đầu 8– Đuôi 4
08/10/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
07/10/2019 Đầu 0– Đuôi 0 ĂN  Đầu 0– Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi 8 ĂN  Đầu 5
04/10/2019 Đầu 5– Đuôi 1 ĂN  Đầu 5– Đuôi 1
03/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
02/10/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
01/10/2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
30/09/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
29/09/2019 Đầu 2– Đuôi 4 ĂN  Đầu 2– Đuôi 4
28/09/2019 Đầu 1– Đuôi 6 ĂN  Đầu 1– Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
26/09/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
25/09/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
24/09/2019 Đầu 2– Đuôi 4 ĂN  Đầu 2– Đuôi 4
23/09/2019 Đầu 2– Đuôi 0 ĂN  Đầu 2
22/09/2019 Đầu 7– Đuôi 4 ĂN  Đầu 7– Đuôi 4
21/09/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu 7– Đuôi 8 ĂN  Đầu 7
19/09/2019 Đầu 2– Đuôi 0 ĂN  Đầu 2– Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 3Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 8Đuôi 6 Miss
16/09/2019 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
14/09/2019 Đầu 4– Đuôi 6 ĂN  Đầu 4
13/09/2019 Đầu 8– Đuôi 2 ĂN  Đầu 8– Đuôi 2
12/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 ĂN  Đầu 1– Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
10/09/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
09/09/2019 Đầu 8– Đuôi 3 ĂN  Đầu 8– Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
07/09/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
06/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 ĂN  Đầu 1– Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5– Đuôi 9 ĂN  Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 5– Đuôi 4 ĂN  Đầu 5– Đuôi 4
02/09/2019 Đầu 6- Đuôi 4 Miss
01/09/2019 Đầu 9– Đuôi 4 ĂN  Đầu 9
31/08/2019 Đầu 4- Đuôi 0 ĂN  Đuôi 0
30/08/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
29/08/2019 Đầu 7– Đuôi 3 ĂN  Đầu 7– Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
27/08/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
26/08/2019 Đầu 6– Đuôi 3 ĂN  Đầu 6– Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 0– Đuôi 1 ĂN  Đầu 0– Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
23/08/2019 Đầu 4– Đuôi 7 ĂN  Đầu 4– Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
21/08/2019 Đầu 6- Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 6– Đuôi 5 ĂN  Đầu 6– Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8– Đuôi 6 ĂN  Đầu 8
18/08/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
17/08/2019 Đầu 9– Đuôi 8 ĂN  Đầu 9– Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
15/08/2019 Đầu 7– Đuôi 2 ĂN  Đầu 7
14/08/2019 Đầu 8– Đuôi 4 ĂN  Đầu 8– Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8– Đuôi 1 ĂN  Đầu 8– Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
11/08/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
10/08/2019 Đầu 4– Đuôi 0 ĂN  Đầu 4– Đuôi 0
09/08/2019 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
08/08/2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
07/08/2019 Đầu 3- Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
05/08/2019 Đầu 9– Đuôi 1 ĂN  Đầu 9– Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
03/08/2019 Đầu 3– Đuôi 3 ĂN  Đầu 3– Đuôi 3
02/08/2019 Đầu 8– Đuôi 2 ĂN  Đầu 8– Đuôi 2
01/08/2019 Đầu 8- Đuôi 0 Miss
31/07/2019 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
30/07/2019 Đầu 5– Đuôi 7 ĂN  Đầu 5– Đuôi 7
29/07/2019 Đầu 1– Đuôi 6 ĂN  Đầu 1
28/07/2019 Đầu 0– Đuôi 8 ĂN  Đầu 0– Đuôi 8
27/07/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
26/07/2019 Đầu 2– Đuôi 0 ĂN  Đầu 2– Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
24/07/2019 Đầu 8- Đuôi 1 ĂN  Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 7– Đuôi 4 ĂN  Đầu 7– Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 9– Đuôi 8 ĂN  Đầu 9– Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
20/07/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
19/07/2019 Đầu 0– Đuôi 2 ĂN  Đầu 0– Đuôi 2
18/07/2019 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
17/07/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
16/07/2019 Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5– Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 8- Đuôi 5 Miss
14/07/2019 Đầu 1- Đuôi 2 ĂN  Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
11/07/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
10/07/2019 Đầu 6– Đuôi 6 ĂN  Đầu 6– Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9– Đuôi 0 ĂN  Đầu 9– Đuôi 0
08/07/2019 Đầu 8– Đuôi 3 ĂN  Đầu 8– Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
06/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
05/07/2019 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
04/07/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
03/07/2019 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
02/07/2019 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
01/07/2019 Đầu 8– Đuôi 4 ĂN  Đầu 8– Đuôi 4
30/06/2019 Đầu 2– Đuôi 2 ĂN  Đầu 2– Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 3– Đuôi 4 ĂN  Đầu 3– Đuôi 4
28/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 ĂN  Đầu 7– Đuôi 3
27/06/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
26/06/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
25/06/2019 Đầu 6– Đuôi 8 ĂN  Đầu 6– Đuôi 8
24/06/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
23/06/2019 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
22/06/2019 Đầu 0– Đuôi 4 ĂN  Đầu 0– Đuôi 4
21/06/2019 Đầu 8– Đuôi 6 ĂN  Đầu 8– Đuôi 6
20/06/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
19/06/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
18/06/2019 Đầu 8- Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 4- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
16/06/2019 Đầu 7– Đuôi 7 ĂN  Đầu 7– Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 0– Đuôi 9 ĂN  Đầu 0– Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0– Đuôi 1 ĂN  Đầu 0– Đuôi 1
13/06/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
12/06/2019 Đầu 9– Đuôi 2 ĂN  Đầu 9
11/06/2019 Đầu 1– Đuôi 4 ĂN  Đầu 1– Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
09/06/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
08/06/2019 Đầu 7– Đuôi 8 ĂN  Đầu 7
07/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 ĂN  Đầu 7– Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 4– Đuôi 0 ĂN  Đầu 4– Đuôi 0
05/06/2019 Đầu 6– Đuôi 7 ĂN  Đầu 6– Đuôi 7
04/06/2019 Đầu 8– Đuôi 8 ĂN  Đầu 8
03/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 ĂN  Đầu 7– Đuôi 3
02/06/2019 Đầu 4- Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 1- Đuôi 1 ĂN  Đuôi 1
31/05/2019 Đầu 0– Đuôi 5 ĂN  Đầu 0– Đuôi 5
30/05/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
29/05/2019 Đầu 4– Đuôi 9 ĂN  Đầu 4
28/05/2019 Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5
27/05/2019 Đầu 4– Đuôi 7 ĂN  Đầu 4– Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 6– Đuôi 4 ĂN  Đầu 6– Đuôi 4
25/05/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
24/05/2019 Đầu 6– Đuôi 3 ĂN  Đầu 6– Đuôi 3
23/05/2019 Đầu 8– Đuôi 3 ĂN  Đầu 8– Đuôi 3
22/05/2019 Đầu Đuôi  3 ĂN  Đầu 3
21/05/2019 Đầu Đuôi  4 ĂN  Đầu 3– Đuôi 4
20/05/2019 Đầu Đuôi  4 ĂN  Đầu 6– Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
18/05/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
17/05/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
16/05/2019 Đầu 3– Đuôi 6 ĂN  Đầu 3– Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
13/05/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
12/05/2019 Đầu 8– Đuôi 6 ĂN  Đầu 8– Đuôi 6
11/05/2019 Đầu 0– Đuôi 0 ĂN  Đầu 0– Đuôi 0
10/05/2019 Đầu 3– Đuôi 4 ĂN  Đầu 3
09/05/2019 Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2– Đuôi 8 ĂN  Đầu 2– Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3– Đuôi 0 ĂN  Đầu 3– Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
05/05/2019 Đầu 0– Đuôi 0 ĂN  Đầu 0– Đuôi 0
04/05/2019 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
03/05/2019 Đầu 5– Đuôi 0 ĂN  Đầu 5– Đuôi 0
02/05/2019 Đầu 6– Đuôi 1 ĂN  Đầu 6– Đuôi 1
01/05/2019 Đầu 4– Đuôi 1 ĂN  Đầu 4– Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 6- Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
29/04/2019 Đầu 1– Đuôi 7 ĂN  Đầu 1– Đuôi 7
28/04/2019 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
27/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 ĂN  Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
25/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 ĂN  Đầu 8– Đuôi 8
24/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 ĂN  Đầu 2– Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
22/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
21/04/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
20/04/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
19/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 ĂN  Đầu 8– Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9– Đuôi 9 ĂN  Đầu 9– Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
15/04/2019 Đầu 4– Đuôi 3 ĂN  Đầu 4– Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 6– Đuôi 8 ĂN  Đầu 6
13/04/2019 Đầu 8– Đuôi 1 ĂN  Đầu 8– Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
11/04/2019 Đầu 3– Đuôi 6 ĂN  Đầu 3– Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 9- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
09/04/2019 Đầu 6– Đuôi 5 ĂN  Đầu 6– Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/04/2019 Đầu 6– Đuôi 4 ĂN  Đầu 6– Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
05/04/2019 Đầu 5– Đuôi 8 ĂN  Đầu 5– Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
03/04/2019 Đầu 3– Đuôi 4 ĂN  Đầu 3– Đuôi 4
02/04/2019 Đầu 9– Đuôi 3 ĂN  Đầu 9– Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
31/03/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
30/03/2019 Đầu 6– Đuôi 1 ĂN  Đầu 6– Đuôi 1
29/03/2019 Đầu 4– Đuôi 2 ĂN  Đầu 4– Đuôi 2
28/03/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
27/03/2019 Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5
26/03/2019 Đầu 9– Đuôi 9 ĂN  Đầu 9– Đuôi 9
25/03/2019 Đầu 7- Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
24/03/2019 Đầu 7– Đuôi 2 ĂN  Đầu 7– Đuôi 2
23/03/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
22/03/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
21/03/2019 Đầu 8– Đuôi 5 ĂN  Đầu 8– Đuôi 5
20/03/2019 Đầu 2– Đuôi 4 ĂN  Đầu 2– Đuôi 4
19/03/2019 Đầu 9- Đuôi 3 ĂN  Đuôi 3
18/03/2019 Đầu 3– Đuôi 8 ĂN  Đầu 3
17/03/2019 Đầu 5– Đuôi 1 ĂN  Đầu 5– Đuôi 1
16/03/2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
15/03/2019 Đầu 7– Đuôi 1 ĂN  Đầu 7– Đuôi 1
14/03/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
13/03/2019 Đầu 6– Đuôi 2 ĂN  Đầu 6– Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 4- Đuôi 8 Miss
11/03/2019 Đầu 9– Đuôi 1 ĂN  Đầu 9– Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
09/03/2019 Đầu 0– Đuôi 0 ĂN  Đầu 0– Đuôi 0
08/03/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
07/03/2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
06/03/2019 Đầu 0– Đuôi 7 ĂN  Đầu 0– Đuôi 7
05/03/2019 Đầu 9- Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
04/03/2019 Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5– Đuôi 5
03/03/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
02/03/2019 Đầu 0– Đuôi 7 ĂN  Đầu 0
01/03/2019 Đầu 1– Đuôi 0 ĂN  Đầu 1– Đuôi 0